Site Loader

De dominantie van de Bitcoin-markt bereikt het laagste niveau sinds april 2019

BTC heeft nu een marktdominantie van ongeveer 54%.

 

Bitcoin (BTC), ‘s werelds grootste digitale valuta, sprong gisteren boven de $ 60.000 na een aanzienlijke stijging van de vraag. De cryptocurrency handelt momenteel in de buurt van $ 60.200 met een marktkapitalisatie van meer dan $ 1,1 biljoen. wat is de chainlink koers?

 

Volgens de laatste gegevens die door Coinmarketcap zijn gepubliceerd, is de marktdominantie van Bitcoin sinds begin dit jaar sterk gedaald. De huidige marktdominantie van BTC bedraagt ​​ongeveer 54%, wat een daling is van 70% in januari 2021. De marktdominantie van BTC heeft het laagste niveau bereikt sinds april 2019.

 

 

De laatste stijging van XRP en Binance Coin heeft een belangrijke rol gespeeld bij de daling van de marktdominantie van Bitcoin. XRP, de op drie na grootste cryptocurrency ter wereld, is de afgelopen 7 dagen met bijna 90% gestegen. Binance Coin (BNB) bereikte vandaag een recordhoogte van $ 570 toen de totale marktkapitalisatie van de digitale valuta boven $ 87 miljard sprong.

 

De afnemende marktdominantie van BTC is niet de enige uitdaging voor de cryptocurrency, het aanbod van Bitcoin op toonaangevende digitale beurzen daalt sterk naarmate Bitcoin-walvissen hun BTC-accumulatie hebben versneld. “ Het percentage van de voorraad van Bitcoin in handen van walvisadressen met 100.000 of meer BTC is gestegen van 0,76% 11 weken geleden naar 2,20% vandaag, een hoogste punt in 11 maanden. Ondertussen zijn de kleinere 1k-100k BTC-adressen gedaald van 42,4% naar 39,5% in dezelfde 11 weken, ”zei het crypto-analysebedrijf Santiment in een recente Tweet. Ethereum koers bekijken kan online.

 

$ 1 biljoen ondersteuning voor Bitcoin

 

Finance Magnates meldde eerder een stijging van de Bitcoin-netwerkactiviteit boven de marktkapitalisatie van $ 1 biljoen. Glassnode, een blockchain-analysebedrijf, zei dat BTC zijn positie als een actief van $ 1 biljoen heeft verstevigd. Willy Woo, een bekende Bitcoin-analist, zei op Twitter dat de marktkapitalisatie van $ 1 biljoen van BTC een sterke ondersteuning vormt voor de digitale valuta.

 

De institutionele adoptie van Bitcoin is de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Tesla, Square, MicroStrategy en Grayscale kondigden de accumulatie van BTC in grote hoeveelheden aan. Vorige week kondigde een toonaangevend Aziatisch technologiebedrijf Meitu aan dat het bedrijf voor bijna $ 100 miljoen aan cryptocurrency-activa heeft, waaronder Bitcoin en Ethereum. MicroStrategy heeft nu meer dan 90.000 BTC.

Fitch verwacht GM Financial Automobile Leasing Trust 2021-1 te beoordelen; Issues Voorverkoop

De sociale en marktverstoringen als gevolg van de coronavirus-pandemie en de daarmee verband houdende inperkingsmaatregelen hebben een negatieve invloed gehad op de Amerikaanse economie. Om rekening te houden met de mogelijke impact op GMALT 2021-1, wordt Fitch’s basisscenario cumulatieve netto verlies (CNL) -proxy afgeleid door rekening te houden met de recessie-proxy statisch beheerde portefeuilleprestaties van 2006-2008. De ‘BBsf’-restwaarde (RV) -proxy wordt afgeleid met behulp van 2008-2009 proxy-klasse en maandelijkse dispositiegegevens op termijnniveau tijdens een omgeving met hoge werkloosheid. De recente door GMF beheerde vintage- en ABS-prestaties werden ook in onze analyse in aanmerking genomen. De gevoeligheid van de ratings voor scenario’s die ernstiger zijn dan momenteel wordt verwacht, wordt vermeld in de sectie Ratinggevoeligheden hieronder.

 

 

 

SLEUTELBEOORDELING BESTUURDERS

Onderpand- en concentratierisico’s – Stabiele poolsamenstelling en sterke kredietkwaliteit: GMALT 2021-1 heeft een sterk gewogen gemiddelde (WA) FICO-score van 775, de derde hoogste tot nu toe; en een relatief diverse segmenten en voertuigmix, waarbij cross-over bedrijfsvoertuigen (CUV’s) de grootste concentratie vertegenwoordigen met 62,7%. De samenstelling van de niet-verdisconteerde restwaarde (RV) komt overeen met de meest recente GMALT-transacties. hoe werkt leasen?

 

Risico van restwaarde aan lease-einde – Stabiele concentratie: de RV-prestaties van GM in de afgelopen jaren waren sterk. Om rekening te houden met de potentiële toekomstige volatiliteit op de groothandelsmarkt, gebruikte Fitch de slechtste 18 maanden van historisch waargenomen residuele dispositiesamenstelling bij de afleiding van zijn ‘BBsf’ RV-proxy.

 

Toekomstgerichte benadering van verliesproxy – Stabiele krediet- en restverliesgeschiedenis: de krediet- en resterende verliezen van GMF hebben de afgelopen jaren sterke en stabiele prestaties laten zien. De economische omgeving en de toestand van de mobiliteits- en auto-industrie, evenals de groothandelsmarkt voor voertuigen, kunnen echter een wezenlijke invloed hebben op de beoordelingen. Fitch hield rekening met deze risico’s, evenals met toekomstige verwachtingen en hun impact op een transactie, bij het afleiden van de nettoverliesverwachting voor GMALT 2021-1. Fitch’s toekomstgerichte basiscasus kredietverliesproxy is 0,90% van de securitisatiewaarde (SV) en de ‘BBsf’ RV-proxy is 12,00%. auto leasen kosten zijn betaalbaar.

 

Coronavirusdruk houdt aan: Fitch heeft aannames gedaan over de verspreiding van het coronavirus en de economische impact van gerelateerde inperkingsmaatregelen. Als basisscenario gaat Fitch ervan uit dat de wereldwijde recessie die plaatsvond in 1H20 en de daaropvolgende opleving van de activiteit in 2H20, worden gevolgd door een trager herstel in het begin van 2021, waarbij het bbp 18 maanden-30 maanden onder het niveau van 4Q19 blijft. In dit scenario werd de initiële basiscasus cumulatieve netto verlies (CNL) -proxy van Fitch afgeleid met behulp van 2006-2008 proxy-recessie-statische beheerde portefeuillegegevens en zwakkere GMF’s 2013-2016 jaargangen.

 

Zoals een neerwaarts (gevoeligheids-) scenario in de sectie Verwachte beoordelingsgevoeligheid illustreert, beschouwt Fitch een ernstiger en langduriger periode van stress, met herstel tot het bbp-niveau van vóór de crisis uitgesteld tot 2023. In het neerwaartse geval voltooide Fitch een ratinggevoeligheid door verhoging van de schatting van het RV-verlies in het basisscenario tot 25%. In dit scenario kunnen de bankbiljetten worden verlaagd met maximaal twee ratingcategorieën.

 

Betalingsstructuur – Adequate kredietverbetering: de initiële harde kredietverbetering (CE) is iets lager in vergelijking met de 2020-3 en 2020-2-transacties, maar stabiel in vergelijking met eerdere transacties. Op basis van een kredietverliesproxy van 0,90% benadrukt voor elke ratingcategorie en gestresste RV-verliesverwachtingen van 28,7% -16,2% voor ‘AAAsf’ tot ‘BBBsf’, is de beschikbare CE voldoende om elke verwachte rating te ondersteunen.

 

Operationele en servicerisico’s – Adequate origination, underwriting en service: Fitch’s huidige Long-Term Issuer Default Rating (IDR) voor GM, de moedermaatschappij van GMF, is ‘BBB -‘ / Stable. Bovendien beoordeelt Fitch GMF momenteel op ‘BBB -‘ / ‘F3’ / Stable. Fitch beschouwt GMF als een geschikte initiator, underwriter en beheerder, zoals blijkt uit de historische prestaties van zijn beheerde portefeuille en eerdere securitisaties.

 

GEVOELIGHEDEN BEOORDELEN

Factoren die, individueel of collectief, kunnen leiden tot positieve beoordelingsacties / -upgrades:

 

– Stabiel tot verbeterde activaprestaties als gevolg van stabiele achterstallige vorderingen en wanbetalingen zou leiden om de CE-niveaus te verhogen en rekening te houden met mogelijke upgrades. Aangezien de obligaties van klasse A de rating ‘AAAsf’ hebben, werd voor deze klasse geen rekening gehouden met opwaartse spanningen. Als CNL echter 20% minder is dan de verwachte proxy, kunnen de verwachte ratings voor de ondergeschikte notes worden verhoogd met maximaal één ratingcategorie.

 

Factoren die, individueel of collectief, kunnen leiden tot een negatieve ratingactie / downgrade:

 

– Onverwachte dalingen in de waarde van geretourneerde voertuigen en / of stijgingen in de frequentie van wanbetalingen en de ernst van verliezen op in gebreke gebleven vorderingen kunnen leiden tot verliesniveaus die hoger zijn dan het basisscenario en zouden waarschijnlijk leiden tot dalingen van CE en verliesdekkingsniveaus die beschikbaar zijn voor de notities. Daarom voert Fitch een gevoeligheidsanalyse uit door de aanvankelijke basisscenario-RV en kredietverliesaannames van een transactie te verhogen en de ratingimplicaties op alle soorten uitgegeven obligaties te onderzoeken. De verhogingen van de verliezen in het basisscenario worden zodanig toegepast dat ze matige en ernstige spanningen vertegenwoordigen en zijn bedoeld om een ​​indicatie te geven van de gevoeligheid van de notes voor onverwachte verslechtering van de prestaties van een trust.

 

Tijdens de gevoeligheidsanalyse onderzoekt Fitch de transactiestructuur door middel van cashflowmodellering om het vermogen te testen om gestreste krediet- en RV-verliezen te dekken. Fitch berekent de verliesdekkingsniveaus voor elke ratingcategorie door eerst kredietverzuim op de pool toe te passen en vervolgens de resterende surpluspercentages te verhogen totdat de eerste dollar aan hoofdsom verloren gaat. Naarmate het basisscenario op krediet- of RV-verliezen toeneemt, kan de gemodelleerde verliesdekking die wordt ondersteund door de CE-structuur onder het streefniveau voor elke ratingcategorie vallen en mogelijk worden onderworpen aan een negatieve ratingactie zonder enige verzachtende factoren. De beoordelingsgevoeligheid voor elke beoordeelde klasse van opmerkingen wordt in de onderstaande tekst uiteengezet.

 

Het eerste ratinggevoeligheidsscenario is om de aannames over kredietverlies in het basisscenario te verhogen met een gematigde en een ernstige stress. In een gematigd stressscenario van 1,5x het kredietverlies in het basisscenario, zou de afname van de beoogde verliesdekking waarschijnlijk niet resulteren in een verlaging van een categorie notes. Deze veerkracht is gedeeltelijk te danken aan de kracht van de CE-structuur, evenals de afweging die optreedt wanneer kredietverzuim wordt verhoogd. Naarmate het aantal wanbetalingen toeneemt, is er bij het einde van de leaseovereenkomst minder onderpand onderhevig aan resterende spanningen. Onder de ernstigere kredietverliezen van 2,5x het kredietverlies in het basisscenario, zullen wijzigingen in de beoogde dekking waarschijnlijk niet resulteren in een verlaging van de obligaties.

 

Relatief gezien is ratingstabiliteit gevoeliger voor fluctuaties in RV-verliezen dan kredietverliezen bij autolease ABS-transacties. Een matige belasting van de raming van het RV-verlies, bestaande uit een verhoging van het basisscenario tot 25%, kan waarschijnlijk resulteren in neerwaartse bijstellingen van ongeveer twee ratingcategorieën voor de notes.

 

Onder de ernstige RV-verliesstress zou een verhoging van het basisscenario tot 30% waarschijnlijk resulteren in neerwaartse bijstellingen van ongeveer drie of meer ratingcategorieën voor de bankbiljetten.

 

Bovendien voerde Fitch een ratinggevoeligheid uit voor een grotere resterende vertraging (bijv. De tijd die nodig is om voertuigen via een veiling te verkopen) om de impact te onderzoeken van een grotere vertraging tussen het lease-rendement en de ontvangst van de resterende opbrengsten. Deze stress bestond uit het verlengen van de resterende vertragingstijd van twee maanden naar vier maanden in het primaire stressscenario. In dit gevoeligheidsscenario zagen de notes een afname van de verliesdekking. Het is onwaarschijnlijk dat de verliesdekking voldoende zou afnemen om een ​​verlaging naar een van de obligaties te rechtvaardigen; De klasse B-bankbiljetten kunnen echter worden verlaagd naar de ratingcategorie ‘Asf’ vanwege gemiste tijdige belangstelling.

 

Gevoeligheid van het negatieve scenario van het coronavirus

 

Als gevolg van de aanhoudende pandemie blijven de VS en de bredere wereldeconomie onder druk staan, met stijgende werkloosheid en druk op bedrijven als gevolg van door de overheid geleide richtlijnen voor sociale distantiëring. Een meer langdurige verstoring van de pandemie wordt verklaard door zowel (i) de gematigde neerwaartse stress van het verhogen van de raming van het RV-verlies in het basisscenario tot 25% als (ii) het verlengen van de resterende vertragingstijd tot vier maanden vanaf één maand in het primaire scenario van het agentschap . De resultaten in scenario (i) kunnen resulteren in verlagingen van maximaal twee ratingcategorieën voor de notes. De resultaten van scenario (ii) gaven geen negatieve impact op de rating aan voor de klasse A-, klasse C- en klasse D-biljetten, terwijl de klasse B-biljetten kunnen worden gedowngraded naar de ‘Asf’-ratingcategorie vanwege gemiste tijdige belangstelling.

 

 

 

SCENARIO BESTE / SLECHTSTE GEVALBEOORDELING

Internationale kredietratings van Structured Finance-transacties hebben een best-case rating-upgrade-scenario (gedefinieerd als het 99e percentiel van ratingovergangen, gemeten in een positieve richting) van zeven notches over een ratinghorizon van drie jaar; en een scenario voor het verlagen van de rating in het slechtste geval (gedefinieerd als het 99e percentiel van ratingovergangen, gemeten in een negatieve richting) van zeven notches over een periode van drie jaar. De volledige reeks kredietratings voor beste en slechtste scenario’s voor alle ratings ca. tegories variëren van ‘AAAsf’ tot ‘Dsf’. Kredietbeoordelingen voor beste en slechtste scenario’s zijn gebaseerd op historische prestaties. Ga naar https://www.fitchratings.com/site/re/10111579 voor meer informatie over de methodologie die wordt gebruikt om sectorspecifieke kredietbeoordelingen voor het beste en het slechtste scenario te bepalen.

 

 

 

GEBRUIK VAN DERDEN DUE DILIGENCE VOLGENS SEC-REGEL 17G -10

Fitch kreeg het formulier ABS Due Diligence-15E (formulier 15E) zoals opgesteld door Ernst & Young LLP. Het due diligence-onderzoek door derden beschreven in formulier 15E was gericht op een vergelijking en herberekening van bepaalde kenmerken met betrekking tot 155 voorbeeldleases. Fitch nam deze informatie in zijn analyse in overweging en het had geen effect op Fitch’s analyse of conclusies.

 

VERKLARINGEN, GARANTIES EN HANDHAVINGSMECHANISMEN

Een beschrijving van de verklaringen, garanties en handhavingsmechanismen (RW & E’s) van de transactie die worden vermeld in het biedingsdocument en die betrekking hebben op de onderliggende activapool, is beschikbaar door op de link naar de bijlage te klikken. De bijlage bevat ook een vergelijking van deze RW & E’s met die Fitch beschouwt als typisch voor de activaklasse, zoals beschreven in het Speciaal Rapport getiteld ‘Representations, Warranties and Enforcement Mechanisms in Global Structured Finance Transactions’.

 

 

Take a Thames River Cruise With a War Hero

The “little ships of Dunkirk” were 700 little, private boats which cruised from Ramsgate in England to Dunkirk in France from May 26 and June 4 1940, a year after the episode of the second World War as a component of Operation codename Dynamo.

Dynamo was planned to free in excess of 300,000 soldiers, gotten on the sea shores at Dunkirk toward the start of the Second World War. The codename alluded to the dynamo room in the maritime base camp underneath Dover Castle, which housed the dynamo that gave the structure power during the war. It was from this room that the British Vice Admiral Bertram Ramsay, arranged the activity and furthermore advised Winston Churchill as it was in progress.

The clearing occurred after, British, French and Belgian warriors were encircled by the German armed force during the Battle of Dunkirk. The circumstance of the officers, who had been sliced off from their advancement through France by a pincer development executed by the German armed force, was at first considered by the British leader Winston Churchill as the main military thrashings for quite a long time.

It appeared to be likely that the annihilation would cost Britain the entire war, leaving the island inclined to attack by Nazi Germany. Due to the low water profundity, British boats had not been fit for moving toward the Dunkirk shoreline, and despite the fact that eventually, huge numbers of the partnered warriors were in a situation to set out by means of the Dunkirk harbor’s ocean divider onto 42 Royal Navy war ships and different boats, others had no real option except to swim away from the sea shores toward the boats, holding out in water chest profound for a few hours to board. A huge number of these men were gotten by the famous “little ships of Dunkirk”, the flotilla comprised of dealer marine watercraft, fishing vessels, joy specialty and Royal National Lifeboat Institution rafts.

On 27th May, the little art division of the British Ministry of Shipping had pursued down boat developers around the nation, mentioning them to gather all boats with “shallow draft” which would empower them to explore the shallow oceans. Specific consideration was at first given to joy boats, personal ships and dispatches secured along the River Thames, just as boats on the south and east shorelines. Numerous boats had been gotten with the proprietors’ consent, alongside the proprietors, while a lot more were ordered by the public authority with just no an ideal opportunity for the proprietors to be drawn closer. Each boat was checked to be certain they were ocean commendable, fuelled-up, and shipped to Ramsgate to head out for Dunkirk, most were monitored by RN Officers, Ratings and some prepared volunteers.

The littlest Dunkirk boat was the 15-foot fishing boat “Tamzine”, housed today in the Imperial War Museum, the Dunkirk little boat “Jeff” is worked by its proprietors Turks right up ’til the present time and gives a customary Thames River voyage administration, taking up to 45 visitors for boat stumbles on the Thames, a considerable lot of whom are most likely ignorant of the little boats gallant history.

The Top Five Longest Rivers in Europe

Europe is broadly viewed as the start of Western Culture. Geography astute, Europe is 1 profoundly complex mainland. Topographical credits range from moving fields to good countries and mountain goes just as water bodies like the Celtic Sea, the Baltic Sea in addition to the Caspian Sea. Europe moreover has wide stream frameworks. Individuals have a method of stoning up ideal close by waterways albeit, particularly streams, which has its points of interest in exchange and monetary sciences. A few urban areas, similar to Venice even brought these water frameworks into a whole new level. Allow us to investigate the significant competitors of the Longest-Rivers-in-Europe list.

1. Volga

The Volga River in Russia is one stream with grisly history. You simply need to watch war motion pictures (or play war computer games) to realize that during the Two World Wars (I and II), a ton of fights have been battled close by since certain focuses in this waterway are considered vital. Blood and struggle aside, this waterway, traversing 3,692 km (2,294 mi) will be the longest in Europe. This waterway is broadly viewed as Russia’s National River and you would often experience Russian writing and artistic creations alluding to it. The stream includes its source inside the Valdai Hills northwest of Moscow, traveling east into Lake Sterzh, emptying out and in the end transforming south until Volgograd and releasing into the Caspian Sea. The delta is the biggest estuary in the entirety of Europe.

2. Danube

Despite the fact that Danube just positions as the second longest waterway inside the landmass, with its length of 2,860 km or 1,777 miles, it truly is to Europe as the Nile is to Africa ( just as that simply like the Congo, it has been a wellspring of motivation for those in the writing, alongside inside expressions of the human experience, music and film and television). The waterway starts inside the Breg River in Black Forest in Germany and it streams a southeastward way, going through a significant number places of interest and our normal assets along the stream and 88 urban areas, four of that are Eastern European capitals (Bratislava, Vienna, Belgrade and Budapest). It releases into the Black ocean through the Danube Delta, that is second just to the Volga Delta regarding size, yet it is all around cared for. It’s indeed an UNESCO World Heritage Internet webpage.

3. Ural

The Ural River, which traverses 2,4,28 km or 1,509 miles, is one more waterway in Russia. The waterway begins at the Southern Ural Mountains, the mountain range that is evidently the actual limit of Asia Europe, and streaming south by methods for the Orsk and Orenburg, proceeding with west and passing Kazakhstan at that point transforming south again until it releases into the Caspian Sea. The wetlands close to the Ural River Delta are a significant visit of relocating feathered creatures. The waterway is normally provided by liquefying day off it tends to be utilized by iron and Steel Companies, with the lower arrives at getting utilized for water system.

4. Dnieper

The Dnieper, a 2,285-kilometer (1,420-mile) stream, is an image of Ukrainian Statehood. It is indispensable in the economy, as it really is a main stream and is had been important for the old exchanging course – The Amber Road. The waterway begins at the bogs of the Valdai Hills in focal Russia, with dissolving snow turning into the essential source, and in the end being given food by numerous feeders, flowing via the Belarus-Ukraine borders, to Ukraine itself and exhausting out into the Black Sea.

5. Wear

The Don River, streaming for a distance of 1,950 km (1,220) shares one issue for all intents and purpose with Volga – wicked history. Its being an essential point was set up route back inside the contentions of the Middle Ages and in World War II, key battling been conceivable in certain pieces of the stream also. Gracious, at 1 point, it truly is 105 km (65 miles) from the Volga River and there is a stream that associates the two. It starts at a town southeast of Moscow and releases into the Sea of Azov, keeping up its job as a guide in economy and exchanging the cycle.

Connect With Us

Calendar

July 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram